Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre »Poišči slogan!«

1. člen

Kovintrade d.d. Celje prireja po spodaj navedenih pravilih izključno samo na področju Republike Slovenije, nagradno igro v promocijske namene z naslovom »Poišči slogan!«.

2. člen

Nagradna igra bo potekala na Facebook strani Buderus Bosch Slovenija. Nagradna igra »Poišči slogan« bo potekala od četrtka 19.10. 2017, do najdlje ponedeljka 23.10.2017 oz. do 10 pravilno objavljenih odgovorov oz. sloganov. V nagradni igri je možno sodelovati do vključno 23.10. 2017 do 23:59.

3. člen

V nagradni igri »Poišči slogan« lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, uporabniki družabnega omrežja Facebook, razen zaposleni v družbi Kovintrade d.d. Celje.

4. člen

Pravila sodelovanja v nagradni igri: Kovintrade d.d. Celje bo objavil besedno razmetanko v kateri se skriva slogan podjetja. Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri »Poišči slogan« mora pri objavi na Facebook strani pod komentar napisati pravilni odgovor oz. slogan podjetja. Prvih 10 pravilno objavljenih sloganov bomo nagradili s torbico za na ramo Buderus v vrednosti 20 EUR. Vsak sodelujoči lahko sodeluje le enkrat.

5. člen

Pregled nagrajencev bo potekal po izteku nagradne igre »Poišči slogan« in sicer najkasneje do srede 25.10.2017 oz. do prejema 10 pravilnih odgovorov oz. sloganov. Nagradna igra se tako lahko zaključi tudi v enem dnevu, če bo izpolnjen pogoj: 10 pravilno objavljenih sloganov.Skupno število nagrad: 10, skupno število nagrajencev: 10. Nagrado ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni možno prenesti na drugo osebo. Kovintrade d.d. Celje si pridržuje pravico, da komentarje, ki so žaljivi ali na kakršen koli drug način neprimerni, odstrani.

6. člen

Nagrajenih bo prvih 10 oseb, ki bodo pod komentar navedli pravilen odgovor oz. slogan. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani Buderus Bosch Slovenija. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko Kovintrade d.d. Celje objavi njegovo ime in priimek na Facebook strani Buderus Bosch Slovenija, če bo udeleženec prejemnik nagrade.Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 5 dni pošljejo podatke za dostavo nagrade v zasebnem sporočilu na Facebook strani Buderus Bosch Slovenija. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade in je do nagrade opravičen naslednji sodelujoči s pravilno objavljenim odgovorom oz. sloganom, vendar ne več kot deseti.

7. člen

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov ter zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne akcije ter podeljevanja nagrad v nagradni akciji. Organizator jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

8. člen

Kovintrade d.d. Celje lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Facebook strani Buderus Bosch Slovenija, ki je dostopna na povezavi: https://www.facebook.com/buderus.bosch.slovenija/

9. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov darja.kotnik@kovintrade.si s pripisom zadeva: »Poišči slogan« .

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je krajevno pristojno sodišče v Celju.Pravila pričnejo veljati od pričetka nagradne igre z dnem: 19.10.2017 dalje.

Celje, 19. 10. 2017
Kovintrade d.d. Celje